www.chuvam.com; www.chuvam.com; www.chuvam.com !!!! Безплатен скрининг на слуха при новородени и деца до една годишна възраст -"Варненска асоциация по превенция на слуха
top
  Начало Представяне Дейности Екип Работно време Контакти Въпроси и отговори Апаратура / Оборудване Галерия Полезни връзки Теми и публикации Полезни документи Новини  
bottom
online консултация

Теми и публикации
Въпрос.
BON ART / BGWEBSITE.COM
 

Eкипът на АСМПЦ "СВЕТА ПЕТКА"


Проф. д-р Иван Тодоров Ценев
Специалист по УНГ болести

Професионален маршрут:
1960 г. участъков лекар с.Априлово, по-късно ординатор УНГ отделение Попово.
От 1965 г. асистент в катедрата по патологична анатомия ВМИ –Варна
От 1967 г. асистент в катедрата по УНГ болести на Медицинска академия София и УНГ клиника –МБАЛ „ Царица Йоанна” –ИСУЛ.
Специалист по патологоанатомия от 1967 г.
Специалист по УНГ болести от 1969 г.
д-р Ценев

Научна дейност
Дисертация научна степен доктор през 1976 г.-Някой клинични и морфологични (хистологични, хистохимични, и електронномикроскопски) проучвания при кератоза и папилома на ларинкса и лечението им”.

Специализация в Западен Берлин от 1979 до 1981 г. при проф. Бетов.

През 1982- Доктор на медицинските науки –дисертация на тема: „ Хомотрансплантация на проводната система на средното ухо от трупни донори и имплантацията и във витални уши на реципиенти със запазен кохлеарен резерв”.

Доцент от 1979 г.
Професор от 1984 г.

Ръководи курсове и лекции на специализанти по оториноларингология. Провежда специализирани курсове по слухоподобряваща хирургия , кохлеоимплантация , изпитание на биоматериали и протези за осикуларната реконструкция. Ръководи курсове по онкохирургия в областта на ушите, носа , гърлото и шията.

Научен ръководител на лекари, които успешно защитават научни дисертации.

Въвежда кохлеарната имплантация в България и радиочестотната термотерапия в областта ушите, носа и гърлото.

Има над 240 публикации в наши и чужди списания, две самостоятелни монографии:

„Клинико морфологична отология” и „Клинико морфологична риноларингология”, съавтор на други пет монографии, както и съавтор на „Атлас за хирургия на ухото”.

Участва в над петстотин конгреси, симпозиуми, конференции и хаучно практически курсове в България и чужбина.

Председател на борда на директорите на МБАЛ „ Царица Йоанна”.

Член на висшата атестационна комисия при ВАК.

Лекар на годината.

Участва в разработването на първите български лицензирани протези за реконструкция на слуховата верига( PORP и TORP) от материалите CEROMER и ADORO.

Член на:
Българското дружество по оториноларингология.

Съюза на учените в България

Немското дружество по отриноларингология, хирургия на глава и шия.

Австрийското дружество по отриноларингология, хирургия на глава и шия.

Европейското дружество по кохлеарна имплантация.

Председател на Балканското дружество по кохлеарна имплантация

Българския лекарски съюз


 
Новини
1 st Global Otology research Forum
         DEADLINE EXTENDED!– Abstract Submission...
10.07.2013 повече >>
http://www.stenobooks.com/
...
10.07.2013 повече >>
85 Конгрес на Немското дружество по уши, ...
  Ankündigungen   Jahresversammlung 2014: 85. Jahresversammlung der...
10.07.2013 повече >>
Начало :: Представяне :: Дейности :: Екип :: Работно време :: Контакти :: Въпроси и отговори ::
Апаратура / Оборудване :: Галерия :: Полезни връзки :: Теми и публикации :: Полезни документи :: Новини
 
BG web site